Cara Menambah Lajur atau Baris Nombor dalam Open Office Calc

Isi kandungan:

Cara Menambah Lajur atau Baris Nombor dalam Open Office Calc
Cara Menambah Lajur atau Baris Nombor dalam Open Office Calc
Anonim

Apa yang Perlu Diketahui

 • Pilih sel untuk memaparkan hasil, kemudian SUM (Σ) > Enter untuk menambah lajur atau baris berdekatan secara automatik. Ubah suai julat jika perlu.
 • Atau pilih kekunci FX > Kategori > Matematik. Di bawah Function, pilih SUM > Next > pilih sel untuk ditambahkan.
 • Pilihan lain ialah memasukkan fungsi SUM secara manual untuk julat data untuk dikira, contohnya: =SUM(A1:A6).

Artikel ini menerangkan pelbagai cara anda boleh menggunakan fungsi SUM untuk menambah baris atau lajur nombor dalam OpenOffice Calc v. 4.1.6.

Fungsi SUM Calc OpenOffice

Dua cara memasuki fungsi ini termasuk:

 • Menggunakan butang pintasan fungsi SUM - ia ialah huruf besar Yunani Sigma (Σ) yang terletak di sebelah baris input (sama seperti bar formula dalam Excel).
 • Menambah fungsi SUM pada lembaran kerja menggunakan kotak dialog wizard fungsi. Kotak dialog boleh dibuka dengan memilih Function Wizard yang terletak di sebelah butang Sigma pada baris input.
Image
Image

Sintaks dan Argumen Fungsi SUM

Sintaks fungsi merujuk kepada reka letak fungsi dan termasuk nama fungsi, kurungan dan argumen.

Sintaks untuk fungsi SUM ialah:

=SUM (nombor 1; nombor 2; … nombor 30)

nombor 1; nombor 2; … nombor 30 - data yang akan dijumlahkan oleh fungsi. Hujah boleh mengandungi:

 • senarai nombor untuk dijumlahkan
 • senarai rujukan sel yang menunjukkan lokasi data dalam lembaran kerja
 • julat rujukan sel kepada lokasi data

Maksimum 30 nombor boleh ditambah oleh fungsi.

Menjumlahkan Data dengan Butang SUM

Bagi mereka yang lebih suka menggunakan tetikus ke papan kekunci, butang SUM ialah cara yang cepat dan mudah untuk memasukkan SUM fungsi.

Apabila dimasukkan dengan cara ini, fungsi cuba menentukan julat sel yang akan dijumlahkan berdasarkan data sekeliling dan secara automatik memasukkan julat yang paling mungkin sebagai hujah nombor fungsi.

Fungsi ini hanya mencari data nombor yang terletak dalam lajur di atas atau dalam baris di sebelah kiri sel aktif dan ia mengabaikan data teks dan sel kosong.

Di bawah disenaraikan langkah-langkah yang digunakan untuk memasukkan fungsi SUM ke dalam sel A7 seperti ditunjukkan di bawah.

 1. Pilih A7 untuk menjadikannya sel aktif (lokasi di mana keputusan fungsi akan dipaparkan).

  Image
  Image
 2. Tekan butang SUM di sebelah baris input.

  Image
  Image
 3. Fungsi SUM hendaklah dimasukkan ke dalam sel aktif - fungsi tersebut hendaklah secara automatik memasukkan rujukan sel A6 sebagai hujah nombor.

  Image
  Image
 4. Untuk menukar julat rujukan sel yang digunakan untuk hujah nombor, gunakan penuding tetikus untuk menyerlahkan julat A1 kepada A6.

  Image
  Image
 5. Tekan Enter untuk melengkapkan fungsi.

  Image
  Image
 6. Jawapan 577 hendaklah dipaparkan dalam sel A7. Apabila anda memilih sel A7, fungsi lengkap=SUM (A1: A6) muncul dalam baris input di atas lembaran kerja.

  Image
  Image

Memasukkan Fungsi SUM Secara Manual

Pilihan lain untuk memasukkan fungsi ialah menaipnya ke dalam sel lembaran kerja. Jika rujukan sel untuk julat data yang hendak dijumlahkan diketahui, fungsi itu boleh dimasukkan dengan mudah secara manual. Untuk contoh dalam imej di atas, masukkan

=SUM(A1:A6)

ke dalam sel A7 dan menekan Enter akan mencapai hasil yang sama seperti langkah yang disenaraikan di bawah untuk menggunakan SUMbutang pintasan.

Contoh Fungsi SUM

Image
Image

Di bawah disenaraikan langkah-langkah yang digunakan untuk memasukkan fungsi SUM ke dalam sel A7 seperti yang ditunjukkan dalam imej dalam langkah 15. Arahan menggunakan kotak dialog fungsi SUM untuk memasukkan nilai yang terdapat dalam sel A1, A3,A6, B2 dan B3 sebagai argumen nombor untuk fungsi.

 1. Pilih sel A7 untuk menjadikannya sel aktif - lokasi di mana keputusan fungsi akan dipaparkan.

  Image
  Image
 2. Pilih Function Wizard di sebelah baris input (sama seperti bar formula dalam Excel) untuk memaparkanFungsi Wizard kotak dialog.

  Image
  Image
 3. Pilih senarai lungsur Kategori dan pilih Matematik untuk melihat senarai fungsi matematik.

  Image
  Image
 4. Di bawah Fungsi, pilih SUM daripada senarai fungsi.

  Image
  Image
 5. Pilih Seterusnya.

  Image
  Image
 6. Pilih nombor 1 dalam kotak dialog, jika perlu.

  Image
  Image
 7. Pilih sel A1 dalam lembaran kerja untuk memasukkan rujukan sel tersebut ke dalam kotak dialog.

  Image
  Image
 8. Pilih nombor 2 dalam kotak dialog.

  Image
  Image
 9. Pilih sel A3 dalam lembaran kerja untuk memasukkan rujukan sel tersebut.

  Image
  Image
 10. Pilih nombor 3 dalam kotak dialog.

  Image
  Image
 11. Pilih sel A6 dalam lembaran kerja untuk memasukkan rujukan sel tersebut.

  Image
  Image
 12. Pilih nombor 4 dalam kotak dialog.

  Image
  Image
 13. Serlahkan sel B2 dan B3 dalam lembaran kerja untuk memasuki julat ini.

  Image
  Image
 14. Pilih OK untuk menutup kotak dialog dan kembali ke lembaran kerja.

  Image
  Image
 15. Nombor 695 sepatutnya muncul dalam sel A7 - kerana ini adalah jumlah nombor yang terdapat dalam sel A1 hingga B3.

  Image
  Image
 16. Apabila anda memilih sel A7. fungsi lengkap=SUM(A1;A3;A6;B2:B3) muncul dalam baris input di atas lembaran kerja.

Apa yang Fungsi SUM Abaikan

Image
Image

Fungsi mengabaikan sel kosong dan data teks dalam julat yang dipilih - termasuk nombor yang telah diformatkan sebagai teks.

Secara lalai, data teks dalam Calc dijajar ke kiri dalam sel -- seperti yang dilihat dengan nombor 160 dalam sel A2 dalam imej di atas - data nombor dijajar ke kanan secara lalai.

Jika data teks tersebut kemudiannya ditukar kepada data nombor atau nombor ditambahkan pada sel kosong dalam julat, jumlah fungsi SUM dikemas kini secara automatik untuk memasukkan data baharu.

Tambah Nombor Menggunakan Kotak Dialog Fungsi SUM Calc

Seperti yang dinyatakan, pilihan lain untuk memasukkan fungsi SUM ialah menggunakan kotak dialog fungsi, yang boleh dibuka sama ada melalui:

 • Memilih Function Wizard pada baris input di atas lembaran kerja.
 • Menekan Ctrl + F2.

Pintasan dan Kelebihan Kotak Dialog

Kelebihan menggunakan butang Sigma untuk memasuki fungsi ialah ia pantas dan mudah digunakan. Jika data yang hendak dijumlahkan dikumpulkan bersama dalam julat bersebelahan, fungsi selalunya akan memilih julat untuk anda.

Kelebihan menggunakan kotak dialog fungsi SUM ialah jika data yang hendak dijumlahkan tersebar di beberapa sel bukan bersebelahan. Menggunakan kotak dialog dalam situasi ini memudahkan anda menambahkan sel individu pada fungsi.

Kelebihan Kotak Dialog

Kelebihan menggunakan kotak dialog termasuk:

 1. Kotak dialog menjaga sintaks fungsi - menjadikannya lebih mudah untuk memasukkan argumen fungsi satu demi satu tanpa perlu memasukkan tanda sama, kurungan atau koma bertitik yang bertindak sebagai pemisah antara argumen.
 2. Apabila data yang hendak dijumlahkan tidak terletak dalam julat bersebelahan, rujukan sel, seperti A1, A3 dan B2:B3 boleh dimasukkan dengan mudah sebagai argumen nombor berasingan ke dalam kotak dialog menggunakan penunjuk - yang melibatkan klik pada sel terpilih dengan tetikus dan bukannya menaipnya. Bukan sahaja menunjuk dengan lebih mudah, ia juga membantu mengurangkan ralat dalam formula yang disebabkan oleh rujukan sel yang salah.

Disyorkan: